Viktig informasjon om skattetrekkskonto finner du her
643069-small

Skattetrekkskonto

Skattetrekkskontoen benyttes utelukkende for utbetaling til skattemyndighetene. Vår konto oppfyller selvsagt alle de kravene myndighetene har til slike konti. Den til enhver tid relevante rentesats beregnes fra første krone av saldo. I de tilfeller saldo overstiger/faller under et gitt intervall, endres den nominelle rentesatsen tilsvarende, for hele det innestående saldobeløpet. 

Du kan opprette skattetrekkskonto her. Kontakt oss gjerne på telefon 22 99 14 00 eller send en e-post til post@verdibanken.no hvis du ønsker å snakke med oss om skattetrekkskonto eller andre bankprodukter til din virksomhet.